Polish English French German Italian Russian Spanish Swedish

Automatyka Budynku

Systemy BMSBuilding Management System (BMS) jest to system służący do zarządzania wszystkimi instalacjami znajdującymi się w budynku. Dzięki czujnikom zastosowanym w instalacji, BMS potrafi zbierać informacje z różnych elementów systemu oraz reagować na zmiany zachodzące zarówno wewnątrz obiektu, jak i na zewnątrz. Odpowiednia konfiguracja systemu BMS umożliwia doprowadzenie do maksymalnej funkcjonalności i bezpieczeństwa budynku, przy jednoczesnym podniesieniu komfortu i minimalizacji kosztów związanych z eksploatacją i modernizacją budynku.

Systemy BMS znajdują swoje zastosowanie najczęściej w:

 • Budynkach biurowych
 • Użyteczności publicznej (urzędach, szpitalach, szkołach)
 • Hotelach
 • Centrach handlowych, rozrywki i rekreacji
 • Obiektach sportowych
 • Inteligentnych domach

 Główne zadania stawiane systemom BMS, to:

 • Scalenie całej instalacji (integracja)
 • Kontrola i monitoring zdarzeń oraz alarmów
 • Optymalizacja zużycia energii
 • Raportowanie o funkcjonowaniu wszystkich elementów instalacji

Automatyka Budynku - System BMSInstalacjami sterowanymi przez systemy BMS są zazwyczaj:

 • HVAC – grzanie, wentylacja, klimatyzacja - sterowanie w strefach podzielonych na niezależne pomieszczenia.
 • Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, często w zależności od obecności ludzi, ruchu, natężenia światła itp.
 • System alarmowy i monitoring wideo
 • System kontroli i personalizacji dostępu do pomieszczeń
 • System zasilania awaryjnego (UPS lub przez agregaty prądotwórcze)
 • System przeciwpożarowy PPOŻ
 • Instalacja audiowizualna (sale konferencyjne, nagłośnienie obiektu, ekrany informacyjne i reklamowe)Zastosowanie systemu BMS daje możliwość pełnej kontroli nad obiektem oraz zwiększa poziom bezpieczeństwa całego budynku. Możliwość wczesnego wykrywania awarii pozwala na uniknięcie zbędnych kosztów eksploatacyjnych, a jednocześnie obsługa BMS przez użytkownika jest maksymalnie uproszczona.