Polish English French German Italian Russian Spanish Swedish

Systemy SCADA i AKPiA

Automatyka przemysłowa - automatyzacja procesów technologicznychZajmujemy się realizacją systemów SCADA (z ang. Supervisory Control And Data Acquisition), czyli Aparatury Kontrolno Pomiarowej i Automatyki (AKPiA) które nadzorują procesy technologiczne lub produkcyjne. Głównymi funkcjami systemów są:

  • zbieranie aktualnych pomiarów
  • wizualizacja procesu
  • sterowanie procesem 
  • alarmy o zaprogramowanych zdarzeniach
  • archiwizacja informacji

Systemy SCADA swoje początki mają w nadzorowaniu pracy sterowników PLC (z ang. Programmable Logic Controller). Obecne systemy SCADA zarządzają pracą wielu systemów  podłączonych bezpośrednio do urządzeń wykonawczych (zaworów, pomp, silników, falowników itp.) oraz sensorów (czujników poziomu, temperatury, prędkości, ciężaru itp.). W wyniku całego procesu czujniki odpowiedzialne są za zbieranie aktualnych danych, po przetworzeniu których, system uruchamia odpowiednio dobrany algorytm regulacji. Dane uzyskane w procesie są obrabiane przez system komputerowy i przedstawiane użytkownikowi w uproszczonej i intuicyjnej formie ułatwiającej zarządzanie i kontrolowanie przebiegu regulacji. Obsługa systemu SCADA może odbywać się automatycznie; zadając układowi wymagane parametry, jak i ręcznie, przez manualne wpływanie na zmianę określonych nastaw w układzie.