Polish English French German Italian Russian Spanish Swedish
22 Lip

Certyfikacja energetyczna LEED BREEAM w budynkach

Certyfikacja energetyczna w Polsce w ostatnich latach staje się ważnym elementem realizowania zasady zrównoważonego rozwoju.

Dzieje się tak za sprawą ogólnoświatowego trendu do obniżania zużycia energii i redukcje emisji gazów cieplarnianych. Branża budowlana coraz śmielej korzysta z rozwiązań ekologicznych mających na celu obniżeniu kosztów eksploatacji dla inwestycji komercyjnych przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia dla środowiska naturalnego.

Budownictwo zrównoważone

Koncepcja zielonego budownictwa powstała już w latach 70 dziesiątych w odpowiedzi na kryzys energetyczny a także rosnące zanieczyszczenie środowiska.  Przez kolejne lata stopniowo ewoluowała w stronę budownictwa spełniające go cel nadrzędny jakim jest zrównoważony rozwój, a także integracja procesu projektowo wykonawczego.

 

Systemy certyfikacji LEED i BREEAM

Obecnie wśród najpopularniejszych systemów certyfikacji ekologicznej które na podstawie wielu , niezależnych kryteriów oraz jednoznacznych parametrów technicznych możemy wyróżnić:

 • BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) Wielka Brytania
 • LEED (Leadership In Energy and Environmental Design) - USA
 • DGNB (Deutsche Gesellschaft fur Nachhaltges Bauen) - Niemcy
 • CASBEE (Comprehensive Assessment System Built Environment Efficiency)

Proces projektowanie budynku

 

Na naszym rynku dostępne są są dwa system LEED i BREEAM.

Oba systemy są dość zbliżone, analizują podobne kategorie (energia, woda, działka, jakość powietrza we wnętrzu, materiały, odpady), a koszt samej certyfikacji jest porównywalny.  Inwestorzy amerykańscy oraz globalni preferują LEED, podczas gdy inwestorzy brytyjscy i europejscy wybierają system BREEAM

System BREEAM powstał w latach 80 dziesiątych w Wielkiej Brytanii przy aktywnym wsparciu strony rządowej. W Europie  certyfikacja systemie jest dobrowolna ,natomiast w UK do roku 2019, wszystkie nowo powstające i remontowane budynki, zostaną zobowiązane do uzyskania certyfikatu BREEAM.

Budynek poddawany certyfikacji w systemie BREEAM oceniany jest na trzech etapach

 • Faza przedwstępna ( Jest fakultatywna w jej wyniku powstaje tak zwana analiza wstępna daje informację inwestorowi w którym kierunku powinien zmierzać oraz jakie materiały oraz technologię powinien zastosować.

 • Faza projektowa ( Obowiązkowa na tym etapie konieczna jest współpraca z doradcą tzw. Asesorem BREEAM, który posiada odpowiednie przeszkolenie oraz kwalifikacji w zakresie doradztw. Asesor jest również odpowiedzialny za opracowanie wymagań dla wykonawców robót budowlanych.

 • Faza powykonawcza podobnie jak projektowa jest obowiązkowa , polega na dowiedzeniu na podstawie raportów i ekspertyz oraz dokumentacji powykonawczej , ze wszystkie założenia i wszystkie założenia i wytyczne zawarte na etapie projektowym zastały spełnione. Na tym etapie BRE (Building  Research Estabishment) wydaje finalny certyfikat.

Budynek oceniany jest w sposób punktowy, w dziesięciu kategoriach środowiskowych:

 

Certyfikacja energetyczna BREEAM

 • Odpady – sprawdzana jest liczba generowanych odpadów, a także sposób ich utylizacji i segregacji a także jaki procent z nich poddawany jest recyklingowi. Sprawdzane jest także odpowiednie gospodarowanie odpadami na etapie budowy, można uzyskać punkty w tej kategorii montując np. prasę do śmieci czy zaopatrzając budynek w swoja własną kompostownie

 • Energia - w tej kategorii kładziony nacisk na zastosowanie energooszczędnych rozwiązań.  Budynek musi być efektywny, oszczędny, wskazane jest zastosowanie odnawialnych źródeł energii (LZC), wydajność przegród budynku i zapobieganie infiltracji powietrza

 • Materiały - najwięcej punktów uzyskuje się za wykorzystanie materiałów z recyklingu oraz z naturalnych surowców, brana jest także pod uwagę jakość wykończeni.

 • Zdrowie i dobre samopoczucie – punkty w tej kategorii otrzymuje się za stworzenie przyjaznego wewnątrz budynku dla jego użytkowników. Chodzi przede wszystkim o oświetlenie dzienne, widok z okna, odpowiednie natężenie światła, komfort termiczny i akustyczny, jakość powietrza i wody, niska zawartość LZO w materiałach wykończeniowych.

 • Zarządzanie - W tej kategorii brane pod uwagę są zarządzanie placem budowy, sprawdzane są odbiory techniczne, analizowana też jest instrukcja dla użytkowników budynku oraz działania podjęte w celu optymalizacji cyklu życia budynku (LCA)

 • Ekologia - W tym punkcie chodzi przede wszystkim o optymalne wykorzystanie terenu na którym znajduje się inwestycja. Dodatkowe punkty przyznawane są np. za ponowne wykorzystane gruntów (np. skażonych lub po industrialnych) , symbioza z otoczeniem.

 • Zanieczyszczenia - W tej kategorii punkty przyznawane są za minimalizowanie zanieczyszczeń cieków wodnych, zanieczyszczenia światłem i hałasem, ograniczenie tlenów azotu, czynniki użyte w urządzeniach chłodniczych

 • Innowacyjność -  W tej kategorii punkty za zastosowanie innowacyjnych rozwiązań.

 • Transport - Inwestycja musi mieć odpowiednią lokalizację, chodzi o to żeby znajdowała się blisko węzłów komunikacyjnych, tak aby można było ograniczyć używanie samochodów. Wskazane jest także, aby w pobliżu znajdowały się takie udogodnienia jak poczta, bankomaty, restauracje, duża ilość miejsc parkingowych, w tym dla samochodów elektrycznych.

 • Woda to kolejna która jest brana pod uwagę, chodzi o minimalizację jej użycia poprzez zastosowanie odpowiednich urządzeń, a także wykorzystanie deszczowej i tzw. szarej (W praktyce jest to nieprzemysłowa woda ściekowa wytwarzana w czasie domowych procesów takich jak mycie naczyń, kąpiel czy pranie, nadająca się w ograniczonym zakresie do powtórnego wykorzystania.)  wody do innych celów, a także wykorzystanie deszczówki

Punktacje uzyskaną w każdej kategorii sumuje się, a następnie mnoży przez odpowiednie miary i wagi. 

LEED, czyli Leadership in Energy and Enviromental Design

powstał w Stanach Zjednoczonych. Jest obecnie jednym z najbardziej rozpowszechnionych na świecie systemów oceny wielokryteriowej budynków. 

O popularności systemu świadczy prawie 25000 zarejestrowanych do certyfikacji projektów oraz prawie 160000 konsultantów z całego świata. Największą popularnością system cieszy się w Stanach Zjednoczonych, gdzie powstał i gdzie certyfikowano ponad 1/3 wszystkich certyfikowanych systemem LEED budynków na świecie. Certyfikacja przeprowadzana jest w 120 krajach i obejmuje budynki wszelkiego typu – od komercyjnych po mieszkalne. Organizacje Green Building Council powstają w coraz to nowszych krajach. W chwili obecnej trwają prace nad wprowadzeniem do użytku systemu certyfikacji budynków na Sri Lance. W Europie do World Green Building Council należy aż 25 krajów.

LEED, jest podzielony tylko na 7 kategorii, które zasadniczo pokrywają się z kategoriami breeamowskimi. 

 

Certyfikacja energetyczna LEED

Kategorie są następujące:

 • Energia – Energooszczędność
 • Materiały - Naturalne i z recyklingu, bez substancji szkodliwych
 • Regionalizm
 • Innowacyjność -  W tym przypadku również chodzi o innowacyjne rozwiązania
 • Lokalizacja - Lokalizacja – bliskość innych obiektów, dobry transport
 • Środowisko pracy
 • Woda

W chwili obecnej system LEED daje możliwość certyfikacji praktycznie każdego typu inwestycji: od budynków nowo projektowanych, poprzez renowację, do wnętrz czy też obiektów deweloperskich. System LEED-NC zezwala na certyfikację różnych typów budynków – obiektów biurowych, przemysłowych, uniwersyteckich, przeznaczonych dla różnych instytucji, hoteli czy mieszkaniówki wielorodzinnej. Gotowe są również specjalistyczne wersje LEED for Schools oraz LEED for Retail. Jedynym wyjątkiem są projekty domów jednorodzinnych (LEED for Homes) – budynki jednorodzinne można w chwili obecnej certyfikować jedynie na terenie Stanów Zjednoczonych.  

Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku BREEAM. Wersja BREEAM International, która odnosi się do Europy, przeznaczona jest do certyfikacji obiektów biurowych, przemysłowych oraz handlowych. Każdy inny obiekt podlega systemowi BESPOKE, czyli BREEAM Assessor musi wystąpić do BRE z prośbą o indywidualne przygotowanie zestawu kryteriów odpowiednich do danego projektu. Zaletą takiego podejścia jest lepsze dopasowanie systemu do danego typu obiektu, a minusem – brak ogólnodostępnych wytycznych projektowych i dodatkowy koszt certyfikacji. 

Niezależnie od przyjętego sytemu, certyfikacja daje wymierne korzyści:

 

Certyfikacja energetyczna korzyści

 autor: Agata Kabacińska

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.