Polish English French German Italian Russian Spanish Swedish

Wykorzystanie systemów automatyki pozwala na: 60% oszczędności na ogrzewaniu i wentylacji, 50% na eksploatacji i oświetlenia budynku.

Automatyka budynku wraz z systemem BMS umożliwia wszechstronną kontrolą urządzeń oraz obniżenie kosztów eksploatacji obiektu. 

Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii wkrótce pozwoli na czerpanie oszczędności, ale również na zarabianie na energii.

Projektujemy i wdrażamy systemy automatyzacji procesów technologicznych i produkcyjnych oferując pełną 
obsługę wykonawczą i powykonawczą.