Polish English French German Italian Russian Spanish Swedish
  • Kim jesteśmy? Kim jesteśmy? Więcej...
  • Nasze wartości
  • Praca w Automatiqa

Nasze wartości

Nasze podstawowe wartości kształtują kulturę i określony charakter naszej firmy:

 

  • Budowa dla przyszłych pokoleń, zgodnie z zasada zrównoważonego rozwoju.

  • Pozyskiwanie i rozwój najlepszych pracowników oraz ich rozwój w oparciu o maksymę "wszystko da się zrobić".

  • Tworzenie wartości dla Klienta: Kreowanie długoterminowych korzystnych dla wszystkich stron relacji.

  • Konsekwentne dostarczanie wysokiej jakości usług dla naszych Klientów w Polsce i zagranicą.

  • Budowanie zaufania działając odpowiedzialnie,  etycznie, spełniając zobowiązania wobec wszystkich interesariuszy.